Contract

Na een positief kennismakingsgesprek en de afspraak om een coachtraject in te gaan, stuur ik je een standaard coach-contract op.

Ik verstuur deze via e-mail, om overbodig papier gebruik te voorkomen.

In het contract staan de afspraken opgenomen die wij hebben gemaakt over aantal bijeenkomsten, kosten, locatie en betaalwijze.

Als bijlage stuur ik je de ethische code en klachtenprocedure op.

Netwerk

Ik ben aangesloten bij het Netwerk als helpen niet helpt.